Day: July 3, 2022

Day: July 3, 2022

สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงที่ชอบถูกทิ้งตามวัด/ชอบอยู่ตามวัด จะมีอะไรบ้าง ?สัตว์เลี้ยงที่ชอบถูกทิ้งตามวัด/ชอบอยู่ตามวัด จะมีอะไรบ้าง ?

เกิดเป็นมนุษย์ก็มีทั้งรักและหลง เกลียดและเบื่อเป็นธรรมดาของความเป็นมนุษย์เรา ไม่เว้นแม้กระทั่งกับสัตว์เลี้ยงที่ก็เป็นส่วนหนึ่งในความรักและเบื่อของมนุษย์เองด้วย ต้องยอมรับเลยว่าปัญหาอดีตสัตว์เลี้ยงที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งตามวัดต่างๆอันเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมไทยเลยทีเดียว แม้จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรในเชิงการเมืองและระบบโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมใดๆนัก แต่การทิ้งสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวไว้ในวัดก็เท่ากับเป็นการเพิ่มภาระที่วัดนั้นๆจะต้องแบกรับ ทั้งค่าอาหารของสัตว์ตัวนั้นๆ ค่าดูแลรักษาโรคภัยต่างๆที่วัดก็ต้องแบ่งเงินมาจ่ายตรงนี้ อันไม่การสร้างภาระที่ไม่สมควรให้กับตัววัดเองเสียด้วยซ้ำ ยิ่งถ้ามีคนคิดว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแล้วนำสัตว์เลี้ยงที่ตนเองเบื่อแล้วไปทิ้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คนคิดแบบนี้มากๆเข้า หลายๆคน รับรองได้เลยว่าปัญหานี้ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ไปในที่สุด ยิ่งกับวัดในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลไม่เจริญมากนักเมื่อเทียบกับวัดในเมือง ปัญหาเหล่านี้ยิ่งจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับวัดในทันที  ในปัจจุบัน อดีตสัตว์เลี้ยงที่ถูกนำไปทิ้งก็มีชนิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีสัตว์จำพวกหมาหรือสุนัขเป็นพื้นของสัตว์ที่ถูกทิ้งอยู่เสมอ[...]