แมวโคราช : สัตว์เลี้ยงที่เป็นสัญลักษณ์ของโคราช (1)


แมวโคราช

ขึ้นชื่อว่าแมว คนที่เป็นทาสแมวคงจะรักและชอบไม่ไม่มีข้อสงสัย น้องแมวทำอะไรก็ดีก็น่ารักไปหมดทุกอย่าง แต่สำหรับคนที่เขารู้จักแมวอย่างจริงจัง จะรู้ว่าแมวไม่ได้เป็นสัตว์มิตรอยู่เสมอ เขามีนิสัยและอารมณ์ขึ้นๆลงๆเช่นเดียวกันกับมนุษย์ ดังนั้นการทำความเข้าใจลักษณะนิสัยของแมวตัวๆนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญในการเอาใจใส่เลี้ยงดูแมว แต่วันนี้ บทความนี้ไม่ได้จะมาแนะนำเทคนิคการเอาใจใส่เลี้ยงดู หากแต่จะมาแนะนำแมวพันธุ์หนึ่งที่เป็นที่นิยมเลี้ยงกันเป็นอย่างมาก โดยแมวพันธุ์นี้เป็นสัญลักษณ์หรือภาพแทนของสัตว์เลี้ยงที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของโคราชได้ พูดมาซะยาว แมวพันธุ์นี้จะเป็นแมวพันธุ์อื่นไปไม่ได้ นอกจากเป็น “แมวโคราช”

จุดที่ทำให้แมวโคราชมีชื่อเสียงมากกว่าพื้นที่อื่นๆในประเทศไทย กลับเป็นนิสัย ลักษณะ รูปพรรณ  อันเป็นมงคลและเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของแมวโคราชนั้นเอง ที่สร้างจุดเด่นให้กับแมวชนิดนี้เป็นพิเศษ

ตามคำอธิบายแมวโคราชในหนังสือปกิณกะศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา ที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร พุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้อธิบายถึง แมวโคราชว่า “เดิมแมวโคราชเป็นแมวที่พบได้ในเขตอำเภอพิมายเป็นจำนวนมาก จึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีถิ่นกำเนิดในบริเวณนี้และกลายเป็นที่มาของชื่อแมวโคราชไปในที่สุด โดยแมวชนิดนี้ในสมัยโบราณเรียกว่าแมวมาเลศ นอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นๆ เช่น แมวดอกเลา หรือ แมวสีสวาด (Silver blue) เพราะมีขนสีเทาคล้ายดอกเลาและคล้ายสีของเมล็ดสวาด แมวชนิดนี้ได้รับคำยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแมวที่ดี และเชื่อว่าให้คุณแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของ ตามตำราดูลักษณะแมว มีเนื้อหาบรรยายถึงลักษณะอันงดงามของแมวไทยชนิดนี้ไว้ว่า” (กรมศิลปากร 2558: 167-168)

วิลามาเลศพื้น  พรรณราย

ขนดังดอกเลาราย   เรียบร้อย

โคนขนเฆมมอปลาย   ปลอมเศวต

ตาดั่งน้ำค่างย้อย   หยาดต้องสัตบง

ทั้งนี้ รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของแมวโคราช ได้แก่ ลำตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงและกลมกว่าแมวชนิดอิ่นๆ โครงกระดูกแข็งแรง มีขนสั้นเรียบเป็นสีเทาคล้ายกับดอกเลาหรือสีสวาดเงามันเลื่อมทั้งตัว และจะไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดจนตาย เมื่อดูส่วนหน้าจะเป็นรูปหัวใจ หน้าผากใหญ่และแบนโดยเฉพาะแมวตัวผู้หน้าผากมีรอยหยักกลาง ทำให้เห็นเป็นรูปหัวใจเด่นชัดมากขึ้น คางและกรามแข็งแรง หูใหญ่ตั้ง ปลายหูมน โคนหูใหญ่ ผิวหนังที่บริเวณจมูกและริมฝีกปากมีสีเงินหรือม่วงอ่อน นัยน์ตาสีเขียวสดใสเป็นประกายหรือสีเหลืองอำพัน ในขณะที่ลูกแมวนัยน์ตาเป็นสีฟ้า เมื่อโตขึ้นจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด และเมื่อโตเต็มที่นัยน์ตาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวใบไม้หรือสีเหลืองอำพัน ลักษณะส่วนหางที่มีความยาว ปลายเหลมชี้ตรง โคนหางใหญ่และค่อยๆเล็กเรียวกลมไปจนสุดปลายหาง ขายาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตัว