Day: April 13, 2022

Day: April 13, 2022

แมวโคราช

แมวโคราช : สัตว์เลี้ยงที่เป็นสัญลักษณ์ของโคราช (1)แมวโคราช : สัตว์เลี้ยงที่เป็นสัญลักษณ์ของโคราช (1)

ขึ้นชื่อว่าแมว คนที่เป็นทาสแมวคงจะรักและชอบไม่ไม่มีข้อสงสัย น้องแมวทำอะไรก็ดีก็น่ารักไปหมดทุกอย่าง แต่สำหรับคนที่เขารู้จักแมวอย่างจริงจัง จะรู้ว่าแมวไม่ได้เป็นสัตว์มิตรอยู่เสมอ เขามีนิสัยและอารมณ์ขึ้นๆลงๆเช่นเดียวกันกับมนุษย์ ดังนั้นการทำความเข้าใจลักษณะนิสัยของแมวตัวๆนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญในการเอาใจใส่เลี้ยงดูแมว แต่วันนี้ บทความนี้ไม่ได้จะมาแนะนำเทคนิคการเอาใจใส่เลี้ยงดู หากแต่จะมาแนะนำแมวพันธุ์หนึ่งที่เป็นที่นิยมเลี้ยงกันเป็นอย่างมาก โดยแมวพันธุ์นี้เป็นสัญลักษณ์หรือภาพแทนของสัตว์เลี้ยงที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของโคราชได้ พูดมาซะยาว แมวพันธุ์นี้จะเป็นแมวพันธุ์อื่นไปไม่ได้ นอกจากเป็น “แมวโคราช” จุดที่ทำให้แมวโคราชมีชื่อเสียงมากกว่าพื้นที่อื่นๆในประเทศไทย กลับเป็นนิสัย ลักษณะ รูปพรรณ  อันเป็นมงคลและเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของแมวโคราชนั้นเอง[...]