Tag: แมวโคราช

Tag: แมวโคราช

แมวโคราช

แมวโคราช : สัตว์เลี้ยงที่เป็นสัญลักษณ์ของโคราช (2)แมวโคราช : สัตว์เลี้ยงที่เป็นสัญลักษณ์ของโคราช (2)

จากบทความที่แล้วที่ได้เกริ่นเรื่องแมวโคราชในหลักฐานต่างๆและลักษณะของแมวโคราชที่เป็นลักษณะคุณลักษณ์สวยงามไว้พอสมควร ในบทความนี้เรามาต่อกันที่คติทางการเมืองและการนำแมวโคราชมาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยแฝงที่ตกอยู่ในตัวแมวโคราชกันครับ  ลักษณะของแมวโคราชมีลักษณะที่ค่อนข้างตรงกับลักษณะแมวไทยที่วางไว้ 6 ประการเช่นกัน เช่น ลักษณะที่มีหัวกลมและกว้าง โดยสังเกตได้จากระหว่างโคนหูว่าใบหูใหญ่และโต แก้มพองแต่คางเล็ก ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับโครงหน้ารูปหัวใจของแมวสีสวาดเช่นกัน ขนที่สั้นเป็นสีดอกเลาหรือสีนวล รวมไปถึงหางที่เรียวยาวและชี้ตรง  (ส.พลายน้อย 2541: 241-242) ดังนั้น จึงไม่เป็นยากนักที่แมวสีสวาดหรือแมวโคราชจะถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแมวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปด้วย ดังสะท้อนผ่านการผลักดันของรัฐไทย เห็นเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยชัดเจน ดังเช่น[...]

แมวโคราช

แมวโคราช : สัตว์เลี้ยงที่เป็นสัญลักษณ์ของโคราช (1)แมวโคราช : สัตว์เลี้ยงที่เป็นสัญลักษณ์ของโคราช (1)

ขึ้นชื่อว่าแมว คนที่เป็นทาสแมวคงจะรักและชอบไม่ไม่มีข้อสงสัย น้องแมวทำอะไรก็ดีก็น่ารักไปหมดทุกอย่าง แต่สำหรับคนที่เขารู้จักแมวอย่างจริงจัง จะรู้ว่าแมวไม่ได้เป็นสัตว์มิตรอยู่เสมอ เขามีนิสัยและอารมณ์ขึ้นๆลงๆเช่นเดียวกันกับมนุษย์ ดังนั้นการทำความเข้าใจลักษณะนิสัยของแมวตัวๆนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญในการเอาใจใส่เลี้ยงดูแมว แต่วันนี้ บทความนี้ไม่ได้จะมาแนะนำเทคนิคการเอาใจใส่เลี้ยงดู หากแต่จะมาแนะนำแมวพันธุ์หนึ่งที่เป็นที่นิยมเลี้ยงกันเป็นอย่างมาก โดยแมวพันธุ์นี้เป็นสัญลักษณ์หรือภาพแทนของสัตว์เลี้ยงที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของโคราชได้ พูดมาซะยาว แมวพันธุ์นี้จะเป็นแมวพันธุ์อื่นไปไม่ได้ นอกจากเป็น “แมวโคราช” จุดที่ทำให้แมวโคราชมีชื่อเสียงมากกว่าพื้นที่อื่นๆในประเทศไทย กลับเป็นนิสัย ลักษณะ รูปพรรณ  อันเป็นมงคลและเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของแมวโคราชนั้นเอง[...]